Dostęp do kursów - zaloguj się TUTAJ
Logo

Zasady dotyczące opinii

 

Data publikacji: 01/09/2023

Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami dotyczących opinii Serwisu Holistic Creatives oraz Sklepu Holistic Concept Store!

Kontakt

Holistic Creatives Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapelska 38/25, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0001045742, NIP 1133101284, kapitał zakładowy 10 000 zł opłacony w całości, adres e-mail kontakt@holisticreatives.com, numer telefonu +48 605 341 231

 

Każda opinia jest dla nas cenna, dlatego Cieszymy się, że tu trafiłaś/-eś!

Szanujemy Twój czas i Twoje prawa, dlatego w tym dokumencie zamieszczamy informacje o zbieraniu i weryfikowaniu opinii publikowanych przez nas w przestrzeni Serwisu Holistic Creatives oraz Sklepu Holistic Concept Store i na naszych kontach w serwisach społecznościowych.

 

Jak zbieramy opinie

W serwisie Holistic Creatives oraz na naszych kontach w serwisach społecznościowych, możesz zapoznać się z opiniami klientów o naszych produktach, usługach oraz o autorach treści zamieszczanych w Serwisie i Sklepie.

Publikowane przez nas opinie pochodzą wyłącznie od autentycznych klientów. Prośba o wystawienie opinii wysyłana jest jedynie do osób, które dokonały zakupu naszych produktów lub korzystały z naszych usług.

Wykorzystujemy także opinie, które autorzy treści i produktów zamieszczanych w Serwisie i Sklepie otrzymali od swoich autentycznych klientów, w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

 

Jak weryfikujemy opinie

Zapewniamy, że opinie pochodzą jedynie od autentycznych klientów, nie udostępniając możliwości samodzielnego publikowania opinii oraz wysyłając prośbę o wystawienie opinii jedynie do osób, które dokonały zakupu naszych produktów lub korzystały z naszych usług. Prośba jest wysyłana na adres e-mail wskazany przez klienta podczas zakupu.

W przypadku opinii udostępnionych przez autorów treści i produktów zamieszczanych w Serwisie i Sklepie, które otrzymali oni od swoich autentycznych klientów, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, autorzy potwierdzają autentyczność opinii. 

W przypadku opinii przesłanych do nas poprzez profile w mediach społecznościowych, dokonujemy dodatkowej weryfikacji, czy osoba udzielająca opinii dokonała zakupu naszych produktów lub korzystała z naszych usług.

 

Zasady wystawiania opinii

Wystawienie opinii w odpowiedzi na naszą prośbę jest dobrowolne, a za jej wystawienie nie przysługuje wynagrodzenie w żadnej formie.

Wystawiając opinię, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  1. nie wystawiaj opinii, jeżeli nie jesteś naszą klientką/klientem,
  2. formułuj opinię w sposób rzetelny, rzeczowy i zgodny z dobrymi obyczajami oraz netykietą, rozumianą jako zbiór zasad poprawnego i bezpiecznego zachowania w Internecie,
  3. nie naruszaj praw autorskich innych osób.

 

Zasady publikacji opinii

Udostępniając nam opinię, zgadzasz się na jej wykorzystanie przez nas, wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy/marki lub konta w serwisie społecznościowym (jeśli udostępnisz nam te dane), do celów marketingowych związanych z prowadzoną przez nas działalnością, w tym promocji produktów własnych, publikacji w serwisie Holistic Creatives i sklepie Holistic Concept Store oraz w naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Jeżeli, udostępniając nam opinię, udostępnisz także swoje zdjęcie, oznacza to zgodę się na wykorzystanie Twojego wizerunku do powyższych celów.

Jeżeli, udostępniając nam opinię, udostępnisz także logo Twojej marki lub inny znak towarowy, oznacza to zgodę się na wykorzystanie ich do powyższych celów oraz złożenie oświadczenia o tym, że przysługuje Ci prawo do ich udostępniania podmiotom trzecim. W razie zgłoszenia roszczeń związanych z nieuprawnionym wykorzystaniem logo/znaku towarowego przez osoby trzecie, zobowiązujesz się do wyjaśnienia sprawy we własnym zakresie, zwalniając nas od odpowiedzialności.

Publikacja otrzymanej opinii stanowi nasze prawo, a nie obowiązek. Opinia niezgodna z Regulaminem może zostać zweryfikowana lub usunięta.

 

Zgłoszenia

Jeżeli masz zastrzeżenia co jakiejkolwiek opublikowanej przez nas opinii, możesz je zgłosić w dowolnej formie, w tym pisząc wiadomość na adres kontakt@holisticreatives.com.

Twoje zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, informację jakiej opinii dotyczy zgłoszenie oraz Twoje żądania (nieobowiązkowo, ale przyspieszy to i ułatwi rozpoznane zgłoszenia).

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, potwierdzimy jego otrzymanie. Odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w terminie 14 dni na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza uznanie Twojego żądania za uzasadnione.

 

Zmiany dokumentu

Ta wersja Zasad dotyczących opinii obowiązuje od dnia opublikowania 01/09/2023.

Zasady dotyczące opinii są dostępne nieodpłatnie przed wystawieniem opinii. Możesz je pobrać w formacie .pdf tutaj.

Możemy wprowadzać zmiany w Zasadach dotyczących opinii z ważnych powodów biznesowych, prawnych lub technologicznych.

O zmianach informujemy poprzez zamieszczenie w serwisie www.holisticreatives.com nowych Zasad dotyczących opinii oraz odpowiedniej informacji.

Do opinii wystawionych przed zmianą stosuje się postanowienia Zasad dotyczących opinii, obowiązujących w chwili ich wystawienia.